Translate

Saturday, 15 December 2012

Keindahan Planet Bumi

Hayatilah klip video ini.
Klip video ini mengisahkan keindahan planet kita, terutamanya planet Bumi yang kita diami. Bumi yang indah akan munsah jika kita tidak menjaganya dengan baik. Selkarang, bumi kita mengalami kerosakkan disebabkan oleh kegiatan manbusia yang tamak untuk mengaut keuntungan. Hal ini menyebabkan Bumi mengalami kecedaraan yang parah dan mengambil masa untuk pulih.

Jesteru, kita, sebagai manusia, sebahagian daripada alam hidup di Bumi ini, kita seharusnya menghulurkan tenaga untuk menyelamat Bumi. Satu cara yang baik adalah mengamalkan amalan kitar semula. Dengan mengamalkan amalan ini, kita dapat mengurangkan pembuangan sampah-sarap yang boleh memburukkan bumi kita seperti pencemaran udara, pencemaran air dan pencemaran darat.

Oleh itu, kita sebagai manusia, apakah cara yang sesuai untuk menyelesaikan masalah kerosakkan yang dialami di Bumi kita? Jika, pencemaran berterusan, pada tahun 2099, adakah planet Bumi akan wujud lagi? Bagaimanakah keadaan manusia jika tiada Bumi? 

Friday, 14 December 2012

Soalan Pemahaman "Kitar Semula Amalan Kita"


Baca petikan "Kitar Semula Amalan Kita" dengan teliti. Seterusnya menjawab soalan-soalan di bawah dengan jawapan yang lengkap.

1.  Berikan maksud “kitar semula”.
Jawapan:

2.  Apakah warna-warna tong sampah kitar semula?
Jawapan:

3.  Apakah kegunaan tong-tong sampah tersebut?
Jawapan:

4.  Berikan maksud “Reuse, Reduce, Recycle”.
Jawapan:

5.  Pada pendapat anda, mengapakah kitar semula amat penting dalam masyarakat kita?
Jawapan:

Kata dasar dan Kosa Kata " Kitar Semula Amalan Kita"


Kata dasar:
1.  Mengolah = olah
2.  Mengitar = kitar
3.  Pengurusan = urus
4.  Mengingatkan = ingat

Kosa kata:
1.  Mengolah = menggunakan semula
2.  Berkiat rapat = mengenai
3.  Teladan = contoh-contoh yang baik
4.  Sikap = sifat yang baik atau tidak baik

Kitar Semula Amalan Kita

KITAR SEMULA
Malaysia kini mementingkan aktiviti kitar semula. Kitar semula ialah proses mengolah semula bahan buangan untuk menghasilkan barangan yang baru. Kitar semula mengurangkan bahan buangan, mengurangkan penggunaan bahan mentah baru, mengurangkan penggunaan tenaga, mengurangkan pencemaran udara dan pencemaran air. Kerajaan selalu mengingatkan rakyat-rakyat agar mengamalkan kitar semula dengan mengurangkan penggunaan plastik. 
GAMBAR 1: Tong Sampah Kitar Semula yang budah dijumpai

GAMBAR 2: Tong sampah kitar semula yang berbentuk cilinder

Tambahan pula, mereka menyediakan juga tong sampah yang berwarna yang unik untuk pengurusan sampah sarap. Tong sampah ini berwarna kuning, coklat and biru. Tong sampah berwarna kuning digunakan untuk menyimpan plastik, tong sampah berwarna biru ialah untuk kertas, manakala tong sampah berwarna coklat adalah untuk kaca.

GAMBAR 3: Logo Kitar Semula "Reuse, Reduce, Recycle"

Kitar semula juga berkiat rapat dengan 3 perkataan, iaitu “Reuse, Reduce, Recycle”. “Reuse” bermaksud menggunakan semula, “reduce” bermaksud mengurangkan penggunaan dan “recycle” bermakna mengitar semula. Dalam masyarakat, “Reuse, Reduce, Recycle” juga dipanggil “3R”. 

Antara cara-cara yang baik untuk mengamalkan 3R ialah kita hendaklah berfikir dahulu sebelum membuang. Selain itu, kita juga harus menyediakan bekas atau tong yang jelas untuk pembuangan sampah. Akhirnya, kita mesti menunjukkan contoh melalui teladan agar dapat mencontohi kita agar mengamalkan sikap kitar semula.


Friday, 23 November 2012

Lembaran Kerja


Lembaran kerja

Isikan tempat kosong

Mengajar             Merawat              Membaiki             Menangkap
Memasak

 1. Doktor sedang ___________________ pesakit.

 1. Tugas polis ialah _____________________ orang jahat.

 1. Guru sedang ___________________ di depan kelas.

 1. Tukang masak sedang _________________ sayur di dapur restaurant

 1. Tukang bengkel sedang ___________________ kereta


Rancangan Pengajaran Harian (RPH)


Tarikh                          : 9. 10.2012
Hari                              : Selasa
Masa                            : 8.00-8.30 pagi
Mata Pelajaran             : Bahasa Melayu
Tahun                           : 3A
Bilangan Murid             : 27 orang murid
Tema                            : Kerjaya
Tajuk                           : Kerjaya Pilihan

Hasil pembelajaran:
 • Membaca perkataan atau ayat dengan sebutan yang betul dan jelas
 • Melengkapkan ayat dengan betul.

Objektif pembelajaran:
Pada akhir pelajaran murid-murid dapat : 
Membaca perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibacakan.
Memahami perkataan, frasa dan ayat yang dibaca.
Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
Melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai.

Nilai Murni: Bekerjasama dan rajin
Bahan Bantu Mengajar – Papan tulis, gambar, lembaran kerja, kad perkataan dan kad huruf.

Pengetahuan Sedia ada – Murid pernah melihat, menonton di televisyen dan berjumpa dengan mereka yang berkejaya.
Langkah / Masa
Fokus pembelajaran
Catatan
Set induksi
(5 minit)
 • Guru akan menunjukkan beberapa huruf di papan hitam

 • Murid diarahkan untuk berbincang dalam kumpulan untuk menyusun huruf dalam perkataan

 • Kemudian, guru akan bersoal jawab dengan murid tentang perkataan tersebut.
 • Contoh perkataan: KERJA

Kad huruf

Papan tulis
Perkembangan
Langkah 1
(10 minit)
 • Guru akan menunjukkan beberapa keping gambar alat yang digunakan oleh mereka yang bekerja.

 • Guru akan bersoal jawab dengan murid tentang gambar yang ditunjukkan

Contoh ayat:
 • Siapa yang menggunakannya?
 • Di mana mereka bertugas?

 • Guru akan meminta beberapa orang murid untuk melekatkan gambar itu di papan tulis.


 • Guru akan menulis nama pekerjaan yang dinyatakan oleh murid di papan tulis.

 • Murid akan menyebut semua nama- nama pekerjaan yang ditulisan di papan tulis.
Papan tulis

Kad perkataan
Perkembangan
Langkah 2
(12 minit)
 • Guru akan menunjukkan beberapa kad perkataan (kata kerja) kepada murid.

 • Murid akan membaca perkataan secara beramai – ramai.

 • Murid akan diminta untuk mengenal pasti maksud perkataan dengan kerjaya.

Contoh:
 • Mengajar
 • Merawat
 • Membaiki
 • Menangkap
 • Memasak

Perbincangan
 • Guru akan mengedarkan lembaran kerja kepada murid.
 • Murid akan melakukan lembaran kerja secara berpasangan.
 • Guru akan membincangkan jawapan dengan guru.
 • Murid akan membaca jawapan secara beramai – ramai.
Kad perkataan
Papan tulis
Lembaran kerja
Penutup
(13 minit)
Guru akan menyoal kembali tentang tajuk  yang diajar kepada murid.
Papan tulis